Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach nr 9
z siedzibą przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1

Przewodnicząca LKE - prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela - Uniwersytet Łódzki

Zastępca Przewodniczącej - mgr inż. Monika Kowalska-Wentel - TOZ

Członkowie: dr hab. Anna Walczewska (UM),  dr hab. Bogusława Pietrzak (UM),  prof. dr hab. Zbigniew Pasieka (UM ),  mgr inż. Małgorzata Matyja (TOZ), prof. dr hab. Sławomir Gralewicz ( IMP), prof. dr  hab. Wojciech Wąsowicz ( IMP),  dr hab. Marek Wieczorek (UŁ)

Sekretarz  - dr Krystyna Sasiak - Wydział Farmacji, ul. Muszyńskiego 1, pokój 226 - telefon- 042- 677-91-86 , e-mail: lke.9@umed.lodz.pl,  godziny przyjęć: poniedziałek 10.00- 16.00, czwartek  9.00-12.00

Z dniem 27 maja 2015 roku weszła w życie:
USTAWA  z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (D.U. 2015,p.266) oraz Rozporządzenia MNiSW z dnia 5 maja 2015 r. pozycja 630   w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach oraz pozycja 628 w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.
Zgodnie z art. 78 ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych doświadczenia, na które została wydana zgoda przed dniem wejścia w życie ustawy (czyli przed 27 maja 2015r), przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów (ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach) nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r. Zezwolenia indywidualne będą ważne tylko w zakresie tych doświadczeń.
Wnioski składane według nowej ustawy wymagają odbycia  nowych szkoleń (do 31.12.2015).

Aktualne formularze  wniosków W-1,W-2 , DO, NZP, DLZ, o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia oraz "Nietechniczne streszczenie doświadczenia", o którym mowa w art. 44 i 45 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) wraz z instrukcjami znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.bip.nauka.gov.pl)

W przypadku gdy zachodzi umotywowana potrzeba przedłużenia okresu ważności zgody na projekt, lub inne zmiany prosimy o składanie prośby o zmianę (brak formularza).

Wniosek  oraz "Nietechniczne streszczenie doświadczenia" (podpisane druki, i wersję elektroniczną) należy dostarczyć do sekretariatu komisji  najpóźniej na 10  dni ( e-mailem) i 7 dni (druki )  poprzedzające posiedzenie.

Dokumenty składa się w trzech egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej (e-mail: lke.9@umed.lodz.pl). Bardzo prosimy o dwustronny druk wniosków.


Terminy posiedzeń:
18 stycznia 2016r .
22 luty 2016

 

Drukuj stronę