Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach nr 9
z siedzibą przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1

Przewodnicząca LKE - prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela - Uniwersytet Łódzki

Zastępca Przewodniczącej - mgr inż. Monika Kowalska-Wentel - TOZ

Członkowie: prof.dr hab. Anna Walczewska (UM),  dr hab. Bogusława Pietrzak (UM),  prof. dr hab. Zbigniew  Pasieka (UM ),  mgr inż. Małgorzata Matyja (TOZ), prof. dr hab. Sławomir Gralewicz ( IMP), prof. dr  hab. Wojciech Wąsowicz ( IMP),  dr hab. Marek Wieczorek (UŁ)

Sekretarz  - dr Krystyna Sasiak - Wydział Farmacji, ul. Muszyńskiego 1, pokój 226 - telefon- 042- 677-91-86 , e-mail: lke.9@umed.lodz.pl ,  
godziny przyjęć: poniedziałek 10.00- 16.00, czwartek  9.00-12.00

Terminy posiedzeń

Wnioski należy dostarczyć do sekretariatu LKE najpóźniej na 10 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji.
         Ważne informacje:

 1. Obowiązujące akty prawne i informacje dotyczące działalności Komisji Etycznych d/s badań na Zwierzętach znajdują się na stronie Krajowej Komisji Etycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl).
 2. Sposób działania i zadania LKE zawarte są w regulaminie działania lokalnych komisji etycznych d/s doświadczeń na zwierzętach.
 3. AKTUALNE formularze wniosków (W-1, W-2, WZ-DLZ, WZ-DO, WZ-NZP, WZ-DNT) o dopuszczalności badań na zwierzętach, stopnie inwazyjności badań znajdują się na www.nauka.gov.pl
 4. Wnioski należy składać w formie wydruku w 3 egzemplarzach ( + kopie pozwoleń indywidualnych osób prowadzących doświadczenia) oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD lub przesłać elektronicznie na adres sekretarza Komisji).
 5. Wnioski powinny być podpisane przez wnioskodawcę, osobę nadzorującą, dyrektora jednostki i kierownika zwierzętarni.
 6. Informacje  o uzyskanie zgody indywidualnej do pracy ze zwierzętami na UM w Łodzi, pod  linkiem: http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=nauka&mn=bio_skdsbnz-szkolenia
 7. Wniosek powinien zawierać szczegółowy i zrozumiały, także dla  niespecjalisty, cel badań, opis procedur badawczych z wyszczególnieniem (jeśli zachodzi taka potrzeba) liczebności w poszczególnych grupach badawczych,  gatunek, szczep,  płeć zwierząt, liczbę zwierząt, losy szczątków po zakończeniu badań .
 8. Dla wniosków, w których występuje stopień inwazyjności 3 i więcej należy załączyć literaturę.
 9.  Wszelkie stosowane skróty powinny być wyjaśnione.
 10.  0pisy procedur z wstrzykiwaniem i podawaniem dożylnym, dootrzewnowym lub podskórnym  środków znieczulających, usypiających, leków lub testowanych substancji muszą zawierać objętości substancji podawanych i wymiary igieł.
 11.  W załączniku C-wniosku należy podać szczegółowy zakres czynności osób przeprowadzających doświadczenia i w nich uczestniczących.
 12.  Zwierzęta przeznaczone do badań powinny pochodzić z jednostek uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych lub dostawców zwierząt doświadczalnych.
 13.  W załączniku D -wniosku należy podać numery pomieszczeń, w których będą przebywały zwierzęta w trakcie trwania doświadczenia.
 14. Zgodnie z zaleceniami KKE dotyczącymi osoby nadzorującej doświadczenia w jednostce doświadczalnej, jeżeli osoba taka jest wymieniona we wniosku jako przeprowadzająca doświadczenia i uczestnicząca w danym projekcie badawczym (którego dotyczy wniosek) nie może ona podpisywać tego wniosku jako osoba nadzorująca.
 15. Po uzyskaniu zgody LKE wnioskodawca zobowiązany jest prowadzić dokumentacje doświadczeń w 1 zeszycie z wpisywaniem wszystkich szczegółów dotyczących wykonywanych badań (daty, liczba zwierząt, procedury, wykonawcy itd.), co wymagane jest przy kontroli. W przypadku konieczności zmiany terminu badań, można złożyć uzasadnioną prośbę o zmianę terminu uchwały przed upływem  jej ważności
 16. W świetle obowiązujących przepisów o doświadczeniach na zwierzętach, wnioskodawca składając wniosek do Lokalnej Komisji Etycznej w sprawie wydania uchwały o dopuszczalności badań na zwierzętach, w przypadku pracy na gatunkach chronionych lub materiale genetycznie modyfikowanym winien uzyskać również pozwolenie Ministra Ochrony Środowiska.

 

Drukuj stronę