Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Komisja Bioetyki ds. badań na ludziach

Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji wyznaczone zostały 2 Sekretariaty:

Sekretariat Nr 1,
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
pokój nr 34
0-785-911-596
42-272-59-05
tel./fax.: 42-272-59-07
e-mail bioetyka@umed.lodz.pl
Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Pracownicy:
Danuta Poteraj - Sekretarz Komisji
Anna Jóźwiak
Ewelina Pawlikowska
Sekretariat Nr 1 jest właściwy do przyjmowania wniosków z:

  • Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Dentystycznym,
  • Wydziału Farmaceutycznego,
  • Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Sekretariat Nr 2
mieszczący się w Zakładzie Histologii i Embriologii przy ul. ul. Żeligowskiego 7/9, 90-752 Łódź, lewa oficyna, parter pokój nr 8.
Tel./fax [042] 639-32-20, 0-785-911-601
Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00
Pracownicy:
Anna Kidawa - Sekretarz Komisji
ania.kidawa@gmail.com
Sekretariat Nr 2 jest właściwy do przyjmowania wniosków z:

  • Wydziału Wojskowo-Lekarskiego z Oddziałem Fizjoterapii,
  • Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Położnictwa
  • Prace magisterskie ze wszystkich wydziałów

Termin składania kompletu dokumentów do opiniowania - najpóźniej 14  dni przed posiedzeniem (dokumentacja niekompletna nie będzie przyjmowana)

Prosimy o składanie wniosków na papierze firmowym, oraz  o numerowanie stron dokumentów.

Celem zachowania drogi służbowej, wniosek o opinię Komisji Bioetycznej powinien uzyskać akceptację Dyrektora Szpitala, którą należy dołączyć do dokumentów.

 

Terminy najbliższych posiedzeń Komisji Bioetyki:

20 stycznia 2015 r.
17 lutego 2015 r.
17 marca 2015 r.
21 kwietnia 2015 r.
19 maja 2015 r.
16 czerwca 2015 r.
7 lipca  2015 r.

W roku 2015 posiedzenia będą się odbywały w każdy 3-ci wtorek miesiąca.


Skład Komisji Bioetyki:

Przedstawiciele lekarzy specjalistów:
Prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski - Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński
Prof. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski
Prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski
Prof. dr hab. n. med. Henryk Stępień
Dr hab n. med. prof. nadzw. Marta Woldańska-Okońska
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman


Przedstawiciele innych zawodów:
Dr n. prawn. Rafał Budzisz - prawnik
Mgr Elżbieta Kubańska - pielęgniarka
Mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - farmaceutka
Ks. dr Paweł Sudowski - duchowny, Zastępca Przewodniczącego
Ks. prof. dr hab. Jan Wolski - filozof
Przedstawicielka Okręgowej Rady Lekarskiej - dr n. med. Elżbieta Jaszczuk.

Sekretariaty Nr 1  i 2 Komisji Bioetyki nie wysyłają potwierdzeń otrzymania dokumentów faxem. Aby otrzymać potwierdzenie złożenia dokumentów prosimy o dołączanie kopii listu przewodniego z zaleceniem, aby kurier zabrał przesyłkę zwrotną. Taką kopię podpisujemy i natychmiast oddajemy kurierowi, który odsyła ją do nadawcy.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. informujemy, że koordynatorzy badań sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne, ubiegający się o opinię Komisji Bioetycznej, zobowiązani są do przedłożenia Komisji ,wraz z innymi dokumentami,  umów finansowych. Uchwały będą wydawane tylko z uwzględnieniem tych ośrodków, dla których Komisja będzie posiadała pełną dokumentację. Pozostałe ośrodki będą sukcesywnie włączane poprzez płatne Aneksy.

WAŻNA INFORMACJA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH:
Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11 maja 1999 r., opłata za opinię Komisji powinna być uregulowana przed wydaniem Uchwały w sprawie opinii o przedstawionym wniosku. Za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Potwierdzenie wpłaty proszę przekazywać do Komisji Bioetyki na nr faksu 42 272-59-07 lub adres e-mail: bioetyka@umed.lodz.pl. Należy także przesłać potwierdzenie informacji do wystawienia noty księgowej: nazwa nabywcy (płatnika, który wniósł opłatę na wezwanie), kod, adres, numer NIP. (W wyniku otrzymanej 20 marca 2012 r. interpretacji z Urzędu Skarbowego Komisja Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nie jest obecnie płatnikiem VAT. W związku z tym po otrzymaniu wpłaty wystawiana jest nota księgowa.)
Nr rachunku bankowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla Komisji Bioetyki:
ING Bank Śląski S.A. ul. Srebrna 32, 91-334 Łódź
Nr IBAN: PL 77 1050 1461 1000 0023 5013 7432
Kod SWIFT: ING BP LPW

Szczegółowe informacje odnośnie płatności znajdują się w Zarządzeniu Nr 32/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dokumenty:

Drukuj stronę